Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Wyspiańskiego w Płońsku

Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Wyspiańskiego w Płońsku
Nazwa przedsięwzięcia Data rozpoczęcia realizacji kwartał/rok Planowana data zakończenia kwartał/rok Szacunkowy koszt całkowity w mln PLN Źródło finansowania4)
Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Wyspiańskiego w Płońsku IV kwartał 2018 III kwartał 2019 2,52RPO WM 2014-2020, środki własne