Płoński Klaster Energii – zarządzanie zieloną energią

Płoński Klaster Energii – zarządzanie zieloną energią

Webinar odbędzie się 15 grudnia o godz. 16.00.
Uczestniczyć w webinarze będzie można logując się na platformę Zoom (dane do logowania: Meeting ID: 969 9154 3573; Passcode: 845242)
lub poprzez kliknięcie w załączony link: Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/96991543573?pwd=YTFNSVFCNkswQm42cW82RGliVWNvQT09
Program wydarzenia przedstawia się następująco:
16.00     Otwarcie spotkania
– dr Jarosław Osiak prof. WSEiZ, dr Katarzyna Adamiak prof. WSEiZ.

16.10     Inicjatywy Miasta Płońsk na rzecz rozwoju zielonej energii
– Burmistrz Miasta Płońska Andrzej Pietrasik.

16.30     Działania na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii – Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energy Cités
– Związek Miast Polskich, Doradca Partnerstw Samorządowych Jerzy Żelichowski.

16.45     Sposoby wykorzystania ciepła i metody jego produkcji na przykładzie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Płońsku
– Prezes PEC Dariusz Marczewski.

17.00     Wykorzystanie biomasy do produkcji energii na przykładzie Biogazowni Skarżyn
– Prezes Biogazowni Jacek Koperski.

17.15     Realizowane projekty w ramach Płońskiego Klastra Energii
– dr Jarosław Osiak prof. WSEiZ Koordynator Klastra PKE.

17.30
     Sesja pytań i dyskusja.

17.45
     Zamknięcie i podsumowanie spotkania.