Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego Płońska – poprawa efektywności dystrybucji ciepła i likwidacja niskiej emisji

Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego Płońska – poprawa efektywności dystrybucji ciepła i likwidacja niskiej emisji

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Płońsku pełną parą realizuje zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego Płońska – poprawa efektywności dystrybucji ciepła i likwidacja niskiej emisji”.

Do miejskiej sieci ciepłowniczej przyłączonych zostanie 131 budynków, a sieć zostanie rozbudowana o 5,65 km.

Całkowity koszt inwestycji to 9 235 964,86 zł. Dofinansowanie ze środków unijnych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 5,5 mln zł.

Obecnie realizowane są zadania „Sieć osiedlowa ul. Ks. J. Popiełuszki-Warszawska-Wyszogrodzka-Targowa-Krzywa” i „Sieć cieplna na osiedlu przy ul. Wolności”.

Źródło